Regulamin Imprezy
„LATO NA FORTACH”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy masowej „LATO NA FORTACH ” („Impreza„), w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest ESPECTO Dariusz
Szewczyk (dalej: „Organizator„).

2. Impreza odbywa się w okresie od 20 czerwca do 29 sierpnia 2021 roku, na
terenie klubu Forty Kleparz, ul. Kamienna 2-4, 30-001 Kraków (dalej „Teren
Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy,
miejsce imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy znajduję się na
www.fortykleparz.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.

3. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający
w szczególności prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w
związku przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w
związku z udziałem w Imprezie.